Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – opaska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza II nabór do programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2022” („opaski życia”). Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do składania dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie w dniach od 03.06.2022r. do 10.06.2022r.

Ważna informacja:

Wszystkie osoby chętne do udziału w programie, które złożą formularze po 10.06.2022r., zostaną wpisane na listę rezerwową, zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Formularz zgłoszeniowy do Programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2022”

Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki  w Karcie Informacyjnej Podopiecznego

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna dla uczestnika

 

Projekt charytatywny „Ally Project”

Firmy Odgers Berndtson Ukraine i Resorcer stworzyły projekt charytatywny „Ally Project”, którego celem jest wspieranie Ukrainek w znalezieniu pracy w Polsce. Otrzymują oferty z największych firm w Polsce, które są umieszczone na stronie: https://resorcer.com/

Również na stronie można wypełnić ankietę kandydata lub przesłać informacje o sobie pocztą elektroniczną: alina.demchenko@odgersberndtson.com

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy współpracy z PCK Odział Okręgowy w Brzozowie w dniach od 23 do 31 marca 2022r dla osób skierowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021,  spełniających odpowiednie kryteria, wydał 600 paczek żywnościowych.

Składamy podziękowania Pani Prezes oraz współpracownikom PCK Oddział w Brzozowie za współpracę.

Podziękowania dla Sklepu Zielony Koszyk

Serdeczne Podziękowania dla Sklepu Zielony Koszyk 21 przy ul. T. Kościuszki 19 w Brzozowie za pomoc w zbiórce żywności dla uchodźców z Ukrainy.

Dary przy współpracy z pracownikami MOPS w Brzozowie zostały przekazane uchodźcom z Ukrainy.