Dofinansowanie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje w Gminie Brzozów resortowy Pogram Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Wartość dofinansowania wynosi: 293 760,00 zł 

Całkowita wartość: 293 760,00 zł

Celem Programu jest wsparcie członów rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepelnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Realizacja Programu ma za zadanie zapewnić dla członków rodzin odciążenie od codziennych osobowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane są w ramach pobytu dziennego osoby wykonującej usługi opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.