40 zł za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie  uprzejmie informuje, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu w wysokości 40 zł nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dzienna kwota za udzielenie schronienia i wyżywienia osobie, która przekroczyła granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r., będzie przyznawana bez względu na wiek lokatora po ówczesnym nadaniu numeru PESEL.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. A. Mickiewicza 33 pierwsze piętro pokój nr 7

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54  lub 13 420 02 92

Wniosek i załącznik można pobrać poniżej:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.