Świadczenie 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie uprzejmie informuje, że wnioski dla obywateli Ukrainy tj. 500 +, Dobry start i Rodzinny kapitał opiekuńczy  należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Brzozowie. Aby złożyć wniosek o środki pieniężne osoba musi posiadać PESEL numeru rachunku bankowego oraz polski numer telefonu.

Szczegółowe informacje: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Brzozowie ul. W. Witosa 11 pod numerem telefonu:  22 560 16 00

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54  lub 13 420 02 92