Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mariusz Baran

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33
  • przez e-mail: iod@mops-brzozow.pl
  • telefonicznie: tel: 13 43 410 54
  • bezpośrednio: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 33 (pokój nr 6)

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Danych Osobowych.