Polityka prywatności i cookies

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie szanuje prawo do prywatności kontaktujących się z Instytucją obsługującą Interesantów, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Interesantów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Interesantom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Poniżej prezentujemy szczegółową politykę prywatności oraz wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie

Część I – polityka prywatności serwisu

www.mops-brzozow.pl

1. Informacje Ogólne

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33, reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Mariusz Baran, tel: 134341054,
  email: iod@mops-brzozow.pl
 • Operatorem serwisu www jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33,
 • Usługodawcą systemu jest dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa NIP: 7010198361

2. Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 • W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm)
 • Rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • W sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • W konkretnych celach (minimalizacja);
 • Nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • Z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • Nie dłużej niż trzeba (czasowość);
 • Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo)
 1. Dane mogą być przetwarzane przez podmioty zajmujące się hostingiem Serwisu (dhosting). Twoje dane będą ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą lub jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Cel i zakres zbierania danych

Dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody oraz do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a,b, f RODO).

Twoje dane będziemy przetwarzać w celach:

 • kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza
 • statystycznych i analitycznych, w celu monitorowania ruchu na stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie;

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 • jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte,
 • jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail, imienia, nazwiska i danych które będę w nim zawarte
 • pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników strony.

4. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie wskazać jednego terminu, przez który będziemy przetwarzać dane.

Jeśli przekazałeś swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych Twoje dane będą  przetwarzane do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

5. Prawa użytkowników

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do treści swoich danych
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

6. Zabezpieczenie danych osobowych

 • Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 • Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 • Korzystanie z serwisu mops-brzozow jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

7. Odnośniki do innych stron

Strona Internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Część II – pliki cookies.

 

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do przeglądania strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

Cechy plików cookies:

 • Dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 • Pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • Tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
 • Pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies:

 • Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 • Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 • Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 • Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 • Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.