Akcja #challengedziengodnosci

W dniu 12.05.2021 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie wzięli udział w akcji #challengedziengodnosci. Nominację do udziału w akcji otrzymaliśmy od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na prawa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego propagowanie wiedzy o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.