Świadczenia rodzinne

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie  uprzejmie informuje, iż wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy). Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 r. i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1, budynek Urzędu Miejskiego w Brzozowie parter pokój nr 13

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54  lub 13 420 02 92