Świadczenia z pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie uprzejmie informuje, że wnioski dla obywateli Ukrainy  o  świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. A. Mickiewicza 33 pierwsze piętro

Telefon kontaktowy: 13 43 410 54  lub 13 420 02 92

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy_UA