Zrealizowano spotkania samopomocowe grupy wsparcia

W dniu 6.11.2023 r. odbyło się ostatnie z cyklu czterech spotkań grupy wsparcia zorganizowanych w ramach projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”. Zajęcia grupy wsparcia objęły wszystkich uczestników projektu i miały na celu aktywizację społeczną, poniesienie poczucia własnej wartości oraz podtrzymanie postaw społecznych wypracowanych w toku treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Początkowe zajęcia pozwoliły na integrację uczestników projektu, lepsze poznanie się, naukę funkcjonowania w grupie i odpowiedzialności za grupę oraz pozwoliły na oderwanie się od codziennych problemów. W toku dalszych zajęć skupiono się na nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, wspólnej wymianie doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego i pozytywnego wzmocnienia w rozwiązywaniu codziennych trudności.