Kurs pierwszej pomocy uczestników Projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”

W dniu 02.11.2023 r. w sali Urzędu Miejskiego w Brzozowie został przeprowadzony przez Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego 8-godzinny kurs pierwszej pomocy dla uczestników Projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzozów na lata 2017-2023.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, w ramach której uczestnicy poznali podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z części praktycznej z użyciem fantomu, przy pomocy którego uczestnicy mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową. Osoby biorące udział w kursie zostały zapoznane z podstawami niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia, a także zasadami bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy. Ratownik medyczny przeprowadzający szkolenie przekazał niezbędną wiedzę na temat zasad udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku: zadławienia, utraty przytomności, zaburzenia świadomości, krwotoku, skaleczenia, ataku epilepsji, zatrucia, ukąszenia, urazów mechanicznych kostnych i stawowych oraz w przypadku prowadzenia resuscytacji na osobie dorosłej i dziecku.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu grupa nabyła umiejętność sprawnego wezwania pogotowia ratunkowego, zadbania o własne bezpieczeństwo (samoochrona), właściwego wykonania obserwacji czynności życiowych, badania przytomności, umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji sercowo-płucnej.

Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, uczestnicy mieli możliwość zadawania licznych pytań, na które ratownik medyczny udzielał wyczerpujących odpowiedzi, dzięki czemu osoby biorące udział w kursie uzyskały bardzo szeroki zasób wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.