Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy współpracy z PCK dystrybuuje żywność w dniach od 12 do 18 maja 2021r dla osób skierowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020 spełniających odpowiednie kryteria.

Podziękowania dla sklepu Zielony Koszyk 21 przy ul. T. Kościuszki 19 w Brzozowie za udostępnienie wózków sklepowych do dystrybucji żywności.

Informacja

Samorząd Gminy Brzozów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.); art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) przystąpił do opracowania:

  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Brzozów oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Brzozów w najbliższych latach.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie: 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33, lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do Ośrodka.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jego podstawową metodą jest spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzić go można na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w formularzu, dostępnym na stronie internetowej spis.gov.pl. Spis Powszechny będą prowadzić też rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę dopiero od 4 maja bieżącego roku.

Informacja

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie będzie czynny do godziny 12:00.

Komunikat

Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Co V-2 zalecamy aby wszelkie wnioski do Działu Świadczeń Rodzinnych ( 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) składać w formie elektronicznej.

Wnioski na wszystkie świadczenia jak i inne sprawy urzędowe można  załatwić online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej oraz przez platformę ePUAP.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

 

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

Więcej „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”