Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – opaska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza II nabór do programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2022” („opaski życia”). Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do składania dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie w dniach od 03.06.2022r. do 10.06.2022r.

Ważna informacja:

Wszystkie osoby chętne do udziału w programie, które złożą formularze po 10.06.2022r., zostaną wpisane na listę rezerwową, zgodnie z datą i godziną wpłynięcia wniosku do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie.

Formularz zgłoszeniowy do Programu „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Brzozów na rok 2022”

Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktu z pracownikiem centrum teleopieki  w Karcie Informacyjnej Podopiecznego

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna dla uczestnika