Informacja

W ramach II etapu udzielania wsparcia rzeczowego z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Okręgowy w Brzozowie w kwietniu 2022 r. wydał 367 paczek żywnościowych osobom potrzebującym, spełniającym określone kryteria.

Łącznie, MOPS w Brzozowie, w okresie marca i kwietnia 2022 r. wydał 967 paczek żywnościowych z Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.