Rodzina 500 plus

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały promocyjne projekt „Rodzina 500 plus”

Infolinia:

Informujemy, iż Podkarpacki Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię, za pośrednictwem której osoby zainteresowane będą mogły uzyskać wymagane informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”.