Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

Burmistrz Brzozowa informuje, że wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33, I piętro

Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • tradycyjnie(papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie, Mickiewicza 33,  I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  (adres skrytki ePUAP: /mopsbrzozow/SkrytkaESP

Przy wysyłaniu wniosku elektronicznie, prosimy o kierowanie wniosku do następującego adresata ePUAP: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE (/mopsbrzozow/SkrytkaESP)

najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg  na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

Uwaga !!!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Brzozów w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 2023