DODATEK WĘGLOWY – wzór wniosku

Zachęcamy do składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski składamy w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 (wejście od ulicy 3-go Maja 1 przez budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) .

Wzór wniosku poniżej

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZOZOWIE (DODATEK WĘGLOWY)