Informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez Centrum Rozwoju w Brzozowie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że Centrum Rozwoju w Brzozowie, które jest jednostką zajmującą się szeroko rozumianą aktywizacją zawodową poprzez różne formy m. in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pracę tymczasową oraz organizowanie kursów, staży zarówno dla osób bezrobotnych jak i pracujących, prowadzi aktualnie rekrutację w ramach projektu unijnego osób pozostających bez zatrudnienia z maksymalnie średnim wykształceniem, które mają ukończone 30 lat- do następujących szkoleń:

– Pracownik gospodarczy
– Pracownik biurowy
– Sprzedawca

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe, organizator projektu zapewnia również catering. Uczestnicy projektu po zakończonym szkoleniu kierowany jest na 6 miesięczny staż zawodowy celem zdobycia umiejętności praktycznych. Osoba w trakcie stażu otrzymuje stypendium stażowe. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w Brzozowie.

Centrum zajmuje się również tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej m. in. Centrów Integracji Społecznej, Spółdzielni Socjalnych, Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Chmiel,
Centrum Rozwoju w Brzozowie,
36-200 Brzozów, ul. Pocztowa 8