Projekt charytatywny „Ally Project”

Firmy Odgers Berndtson Ukraine i Resorcer stworzyły projekt charytatywny „Ally Project”, którego celem jest wspieranie Ukrainek w znalezieniu pracy w Polsce. Otrzymują oferty z największych firm w Polsce, które są umieszczone na stronie: https://resorcer.com/

Również na stronie można wypełnić ankietę kandydata lub przesłać informacje o sobie pocztą elektroniczną: alina.demchenko@odgersberndtson.com