Program „Opieka 75+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że w 2022 r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2022.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem będzie można objąć osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z Programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka 75+”- na rok 2022 prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.

https://www.gov.pl/web/rodzina/prog-i-proj-program-opieka-75