PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy współpracy z PCK Odział Okręgowy w Brzozowie w dniach od 23 do 31 marca 2022r wydał dla osób skierowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021, dla osób spełniających odpowiednie kryteria, wydał 600 paczek żywnościowych.

Składamy podziękowania Pani Prezes oraz współpracownikom PCK Oddział w Brzozowie za współpracę.