PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, przy współpracy z PCK dystrybuuje żywność w dniach od 12 do 18 maja 2021r dla osób skierowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020 spełniających odpowiednie kryteria.

Podziękowania dla sklepu Zielony Koszyk 21 przy ul. T. Kościuszki 19 w Brzozowie za udostępnienie wózków sklepowych do dystrybucji żywności.