Informacja o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” oferuje pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

infolinię: 801-120-002 (poniedziałek-sobota w godzinach 8:00-22:00; niedziele i święta w godzinach (8:00-16:00) w tym:

dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18:00-22:00,

dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18:00-22:00,

dyżur prawny – środy w godzinach 18:00-22:00

 – telefoniczne dyżury prawników: 22 666-28-50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17:00-21:00)

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

skype – dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13:00-15:00)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Do kontaktu zapraszane są także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem w przemocy w rodzinie:

– konsultacje telefonicznie: 22 250-63-12 (środy w godzinach 10:00-13:00),

– konsultacje mailowe: koordynatorzy@niebieskalinia.info

 

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org.