Informacja o badaniu ankietowym. Weź udział!

Gmina Brzozów we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie przystąpiła do opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Brzozów. Więcej na ten temat wraz z ankietami w rozwinięciu.

Konieczność uchwalenia ww. strategii oraz programu samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2016r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Brzozów mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej gminy Brzozów. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Brzozowie (pok. nr 10)
oraz