Informacja dotycząca wypłaty dodatku węglowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie realizując zadanie wynikające z ustawy o dodatku węglowym informuje, że na chwilę obecną nie posiadamy środków na wypłatę dodatków. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz wypłata świadczeń uzależniona jest od otrzymania środków.

W związku z powyższym wypłaty dodatku węglowego zostaną uruchomione po otrzymaniu na ten cel środków z budżetu państwa.