Informacja

Samorząd Gminy Brzozów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.); art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) przystąpił do opracowania:

  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Brzozów oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzone dokumenty będą dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Gminy Brzozów w najbliższych latach.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie: 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 33, lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do Ośrodka.