Dobiegł końca I etap szkoleń – Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W maju 2011 r. zakończył się pierwszy etap szkoleń 43 uczestników projektu systemowego pn. ”Czas na aktywność w Gminie Brzozów” tj. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Beneficjenci Ostateczni zostali podzieleni na dwie grupy. Spotkanie pierwszej grupy odbywało się w terminie od 16 do 20.05.2011 r. i prowadzone było przez trenera firmy szkoleniowej B-Consulting, Panią Barbarę Stafiej. Druga grupa składająca się z 22 uczestników prowadzona była przez trenera tej samej firmy Panią Sylwię Wcisło, termin spotkań to 23-27 maj 2011 r.

Firma szkoląca, B-Consulting, na miejsce szkolenia wybrała salę konferencyjną Hotelu ALTA, 36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 70, równocześnie zapewniając uczestnikom projektu własny serwis kawowy z poczęstunkiem (ciepłe i zimne napoje, suche ciastka i paluszki), oraz ciepły posiłek w postaci obiadu przygotowanego przez Restaurację „ALTA”, a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Wszyscy uczestnicy Treningu kompetencji i umiejętności społecznych otrzymali materiały promocyjne a na zakończenie szkolenia Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie Pan Bogdan Błaż wręczył uczestnikom certyfikaty, które są zwieńczeniem i podsumowaniem ich rzetelnej pracy. Trenerzy pozytywnie zaopiniowali pracę obydwu grup. Uczestnicy szkolenia z zadowoleniem wypowiadali się o osobach prowadzących zajęcia, jak również o warunkach w jakich odbywały się szkolenia. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze, przy kawie i ciastku, uczestnikom treningu dopisywał dobry humor,  firma B-Consulting w pełni wywiązała się z powierzonych jej do wykonania zadań.