Aktualności

Informacja dla osób, które wróciły z zagranicy od 15.03.2020r.

* Osoby powracające:

Warunki kwarantanny dla tych osób: Kwarantanna

W dniu 17.03.2020r. zostanie zamieszczony wzór wniosku o wydanie zaświadczeń potwierdzających przekroczenie granicy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia – POBIERZ

* Domownicy:

Po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym przez Inspekcję Sanitarną osoby te NIE SĄ OBJĘTE kwarantanną j/w, lecz nadzorem epidemiologicznym (informacje zostają przekazane tym osobom przez Inspekcję Sanitarną).

 

KOMUNIKAT

 

INFORMACJE W SPRAWIE KORONAWIRUSA:

W godzinach 7.30-15.05 siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

134341458

134341452

134911261

134341459

a po 15.05 telefon alarmowy: 

576 605 550.
Więcej „Informacja dla osób, które wróciły z zagranicy od 15.03.2020r.”

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną
i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową
– FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI
-POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
– POLSKI CZERWONY KRZYŻ
-CARITAS
-STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.
Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt

 

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przy realizacji usług opiekuńczych należy:
• specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, świadczyć w sytuacji bezwzględnej konieczności;
• usługi opiekuńcze świadczyć w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
• świadczyć usługi opiekuńcze poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;
• monitorować stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględnie
nie dopuszczać do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
• monitorować bieżącą sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny;
• bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej przez osoby świadczące usługi opiekuńcze, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
• usługi świadczyć z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa;

Komunikat

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Co V-2 zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie elektronicznej lub telefonicznie, a tym samym ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.
Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania punkt przyjmowania wszystkich pism i wniosków w sprawach pilnych dotyczących Pomocy Społecznej jak i Działu Świadczeń Rodzinnych znajduje się w pok. 6  ul. Mickiewicza 33
Kontakt telefoniczny: 13-43-410-54, 13- 42-002-92 mail: mops@mops-brzozow.pl,
skrzynka podawcza na EPUAP /mopsbrzozow/Skład_ESP/

Przypominamy również, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących, ponadto strony będą przyjmowane pojedynczo.

Informacja – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że osoby potencjalnie narażone w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa SARS-CoV-2 proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z numerem 134341459 od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30 -15.05, a poza godzinami urzędowania z numerem alarmowym 576 605 550 Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Brzozowie celem objęcia nadzorem epidemiologicznym.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)” oraz „Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”. Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.
Więcej „Informacja – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie”