Aktualności

Zachęcamy do składania wniosków o „500 plus” i świadczenie „Dobry start” drogą elektroniczną

Od 01.07.2019 r. drogą elektroniczną można składać wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „500 plus” i świadczenia „Dobry start”.

Wnioski na wszystkie świadczenia można składać elektronicznie przez cały lipiec . Od 1 sierpnia ruszy nabór wniosków również „papierowych” w gminach, oczywiście zachęcamy, by wnioski składać online, bo jest to szybkie, proste
i wygodne dla każdego obywatela .

Wnioski elektroniczne przygotowane zostały w formie przyjaznych i łatwych do wypełnienia kreatorów, które krok po kroku podpowiadają jakie dane należy zamieścić.

Nowa Piątka-spotkanie informacyjne

W dniu 28 marca 2019 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 33 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach akcji programu „Nowa Piątka”. Program ten dotyczy m.in. programów „Emerytura +” , „Rodzina 500 plus” i „Mama 4+”. W spotkaniu tym uczestniczyć będą pracownicy ZUS, którzy udzielą osobom zainteresowanym odpowiedzi na wszelkie wątpliwości dot. ww. programów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez Centrum Rozwoju w Brzozowie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, że Centrum Rozwoju w Brzozowie, które jest jednostką zajmującą się szeroko rozumianą aktywizacją zawodową poprzez różne formy m. in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pracę tymczasową oraz organizowanie kursów, staży zarówno dla osób bezrobotnych jak i pracujących, prowadzi aktualnie rekrutację w ramach projektu unijnego osób pozostających bez zatrudnienia z maksymalnie średnim wykształceniem, które mają ukończone 30 lat- do następujących szkoleń:

– Pracownik gospodarczy
– Pracownik biurowy
– Sprzedawca

Więcej „Informacja dotycząca szkoleń organizowanych przez Centrum Rozwoju w Brzozowie”

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Oddział Rejonowy PCK w Brzozowie informuje, że w dniach 13 i 14 grudnia 2018 r. w godz. od 8.00-15.00 w Świetlicy Środowiskowej w Przysietnicy będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci

„Szanuj mnie, żebym szanował innych.
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać.
Słuchaj, żebym umiał słuchać.
Nie bij, żebym nie bił innych.
Nie poniżaj, żebym nie poniżał innych.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.
Nie wyśmiewaj, żebym nie wyśmiewał innych.
Nie obrażaj.
Nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiał kochać.
Pamiętaj!!! Uczę się życia od Ciebie”

W dniu 28 listopada 2018 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Brzozowie był organizatorem szkolenia pod nazwą: „Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci”, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie. Więcej „Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci”

Informacja o projekcie „BYĆ KOBIETĄ”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego ( jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.

Więcej „Informacja o projekcie „BYĆ KOBIETĄ””

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

Kierowanie:
Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują zatrzymane osoby:
1. W ciągu dnia
– do schronisk, noclegowni lub jadłodajni prowadzonych przez samorządy i organizacje pozarządowe w tym Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Caritas
– do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej
– do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego
2. W godzinach wieczornych i nocnych
– jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych. Więcej „Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim”