Informacja dotycząca PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie dystrybuuje żywność dla osób skierowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, który jest współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM, POROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020

Z uwagi na stan epidemiczny istnieje możliwość wydłużenia czasu wydawania żywności, powiadomień telefonicznych lub sms oraz zaangażowania i udziału służb w dowozie żywności do osób potrzebujących (osób starszych, niepełnosprawnych).