Ogłoszenie Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

MOPS w Brzozowie

informuje, że w dniu

29 lipca  2020 r. w godz.   16:00 – 18:00

w Urzędzie Miasta w Brzozowie

odbędą się

warsztaty dietetyczne

jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust w czasie warsztatów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy!

Informacja dotycząca PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 
Więcej „Informacja dotycząca PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja dotycząca pobierania świadczenia wychowawczego „500+” w okresie zasiłkowym 2019/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie – Dział Świadczeń Rodzinnych  informuje, że świadczenia wychowawcze „500+” przyznane na  okres  zasiłkowy 2019/2021 zachowuje ważność zgodnie z  przekazaną Państwu informacją do 31.05.2021r.

Wnioski na świadczenia wychowawcze „500+” należy składać tylko w przypadku dzieci nowonarodzonych.

 

Wnioski o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  na nowy okres zasiłkowy 2020/2021  będzie można składać w następujący sposób:

–  elektronicznie od 1 lipca 2020 r.,

– w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r.

 

Wnioski o świadczenie dobry start „300+” na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

będzie można składać w następujący sposób:

–  elektronicznie od 1 lipca 2020 r.,

– w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020 r.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/w-tym-roku-nie-musisz-skladac-kolejnego-wniosku-o-500-wazne-informacje-dla-rodzicow