Aktualności

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie ogłasza nabór do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (teren gminy Brzozów).

Ogólny zakres wykonywanych czynności: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz. 1597 i 1598 ze zm.)

  1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

  2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn zm.) – zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, – współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Więcej „Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”

Informacja o zmianie siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że od 26 września 2019 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie, zostaje przeniesiony na parter budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej1.

Informacja dotycząca druków o świadczenie wychowawcze(500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązujących od 1 lipca 2019 r

Aktualne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego(500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać z strony https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019,  a także umieszczone są na naszej stronie w zakładce świadczenia rodzinne – druki do pobrania.

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.
Więcej „Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?”

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry start” (300+) i „Rodzina 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, iż wszelka korespondencja przekazywana drogą elektroniczną, a dotycząca świadczenia „Dobry start” (300+) i „Rodzina 500+”  wysyłana będzie z adresu sr@mops-brzozow.pl. Wiadomości przesyłane z innego adresu należy ignorować. Ponadto prosimy o podawanie prawidłowego adresu e-mail w składanych wnioskach.