Aktualności

„Czas na aktywność w Gminie Brzozów” na rok 2013 -2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. po raz czwarty realizuje projekt systemowy, p.t. „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”.

Projekt jest odpowiedzią  na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców Miasta i Gminy Brzozów, a zwłaszcza klientów tutejszego MOPS. Więcej „„Czas na aktywność w Gminie Brzozów” na rok 2013 -2014″

Rekrutacja uczestników do projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, iż rekrutacja do projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” prowadzona jest od 1 kwietnia 2013 r. do 31 maja 2013 r. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie lub do kontaktowania się z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w tutejszym Ośrodku, osobiście lub pod nr tel. 13 42 00 292. Więcej „Rekrutacja uczestników do projektu „Czas na aktywność w Gminie Brzozów””

Więcej o: Spotkanie promocyjne podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Brzozów 2012

Spotkanie promocyjne podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Brzozów 2012

W dniu 04 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się spotkanie, którego celem była promocja oraz podsumowanie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Brzozów’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Więcej „Spotkanie promocyjne podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Brzozów 2012”

Więcej o: Zrealizowano kolejny kurs zawodowy

Zrealizowano kolejny kurs zawodowy

W ramach projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, został przeprowadzony kolejny z pięciu zaplanowanych kursów zawodowych pn. „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka angielskiego”. Więcej „Zrealizowano kolejny kurs zawodowy”