Aktualności

Zakończono rekrutację uczestników projektu

W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w Gminie Brzozów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od stycznia do marca 2011 r. prowadzony był nabór osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie: będących w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP w Brzozowie, zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów, korzystających z pomocy społecznej i równocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Więcej „Zakończono rekrutację uczestników projektu”