Fundusz alimentacyjny

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie – w Dziale Świadczeń Rodzinnych
przy ul. Armii Krajowej 2, III piętro p. 1