Adresy i telefony

INSTYTUCJE POMOCY OSOBOM I RODZINOM

nazwa Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II
adres Brzozów, ul. Kazimierzowska 2
telefon 13 43 401 75

 

nazwa Punkt Interwencji Kryzysowej
adres Brzozów, ul. Mickiewicza 33 1 piętro
telefon 13 43 410 54

 

nazwa Świetlica socjoterapeutyczna
adres Brzozów, ul. Mickiewicza 19
telefon 13 43 423 99

 

nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej
adres Stara Wieś 793, 36-200 Brzozów
telefon 13 43 402 94
e-mail wtz2@op.pl

 

nazwa Dom Pomocy Społecznej – „Spokojna Przystań”
adres Brzozów, ul. Witosa 13
telefon 13 43 418 86 lub 13 43 418 88
e-mail dps.brzozow@neostrada.pl
www http://www.dpsbrzozow.org/

 

nazwa Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
adres Stara Wieś 823, 36-200 Brzozów
telefon 13 43 413 41
e-mail zolbrzozow@poczta.onet.pl

 

nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
adres Brzozów, ul. 3 Maja 51
telefon 13 43 420 45 lub 13 43 447 56
e-mail pcpr@powiatbrzozow.pl

 

nazwa GERIAMED
adres 21-100 Lubartów, Baranówka 75
telefon 604241461
e-mail pklimkowicz@geriamed.com.pl

 

nazwa DARMED
adres 36-200 Brzozów, ul Rynek 6A
telefon 13 43 431 22, 784 034 922
e-mail nzozdar-med@wp.pl

 

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

nazwa Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. S. Langa Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego
adres Brzozów, ul. Bielawskiego 18
telefon 13 43 095 52
www http://fundacja.szpital-brzozow.pl/

 

nazwa Fundacja „W trosce o życie”
adres Brzozów, ul. Rynek 6
telefon 13 43 431 22
e-mail fundacjabrzozow@op.pl
www http://wtrosce.pl/

 

nazwa Stowarzyszenie – Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki” przy Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie
adres Brzozów, ul. Bielawskiego 18
telefon 13 43 547 05

 

nazwa Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
adres Brzozów, ul. Kościuszki 23
telefon/fax 13 43 440 20

 

SŁUŻBA ZDROWIA

nazwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
adres Brzozów, ul. Bielawskiego 10
telefon 13 43 402 01

 

nazwa Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza
adres Brzozów, ul. Bielawskiego 12
telefon 13 43 414 10

 

nazwa Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
adres Brzozów, ul. Bielawskiego 16
telefon 13 43 095 32 lub 13 43 095 22

 

nazwa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
adres Brzozów, ul. Bielawskiego 16
telefon 13 43 410 32

 

nazwa Pogotowie Ratunkowe
adres Brzozów, ul. Bielawskiego 12
telefon 13 43 419 99 lub 999

 

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

nazwa Urząd Miejski w Brzozowie
adres Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
telefon 13 43 410 50

 

 

nazwa Sąd Rejonowy
adres Brzozów, ul. 3 Maja 2
telefon 13 43 412 67

 

nazwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych
adres Brzozów, ul. Witosa 5
telefon 13 43 420 08

 

nazwa Urząd Skarbowy
adres Brzozów, ul. Kazimierzowska 1
telefon 13 43 410 77

 

nazwa Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
adres Brzozów, ul. Witosa 9
telefon Pogotowie Policji 997
Centrala 13 43 083 99
Oficer Dyżurny 13 43 083 10
www: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

 

nazwa Prokuratura Rejonowa
adres Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
telefon 13 43 411 48

 

nazwa Powiatowy Urząd Pracy
adres Brzozów, ul. Rynek 9
telefon 13 43 421 37

 

nazwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
adres Brzozów, ul. Moniuszki 7
telefon 13 43 414 52