Aktualności

Więcej o: Spotkanie promocyjne podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Brzozów 2012

Spotkanie promocyjne podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Brzozów 2012

W dniu 04 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się spotkanie, którego celem była promocja oraz podsumowanie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Brzozów’’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Więcej „Spotkanie promocyjne podsumowujące projekt Czas na aktywność w gminie Brzozów 2012”

Więcej o: Zrealizowano kolejny kurs zawodowy

Zrealizowano kolejny kurs zawodowy

W ramach projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Brzozów”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie, został przeprowadzony kolejny z pięciu zaplanowanych kursów zawodowych pn. „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka angielskiego”. Więcej „Zrealizowano kolejny kurs zawodowy”