Aktualności

Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Więcej „Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł”

Pomoc dla osób potrzebujących wsparcia

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

> Wykaz placówek udzielających wsparcia

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

Kierowanie:
Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują zatrzymane osoby:
1. W ciągu dnia
– do schronisk, noclegowni lub jadłodajni prowadzonych przez samorządy i organizacje pozarządowe w tym Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Caritas
– do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej
– do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego
2. W godzinach wieczornych i nocnych
– jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych. Więcej „Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim”

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2016/2017

Szanowni Państwo, Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, iż w związku w kończącym się 31.10.2016 r. okresem zasiłkowym można zgłaszać się w tut. Ośrodku przy ul. Armii Krajowej 2 (III piętro) w pok. 1 i 2, celem wybrania dokumentów na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Informacje o projekcie „Moja firma sukces Podkarpacia”

Projekt „Moja firma sukces Podkarpacia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Okres realizacji projektu: 01.08.2016r.-31.12.2017r. Więcej „Informacje o projekcie „Moja firma sukces Podkarpacia””

Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników warsztatów w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce

W Centrum będą działać następujące warsztaty :

1) rękodzielniczo-rzemieślniczy                                       2) remontowo – porządkowy

Cel : zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Kto może uczestniczyć w zajęciach Centrum ?

Do udziału w Centrum zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Powiatu Brzozowskiego w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, które znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Co oferujemy? Więcej „Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników warsztatów w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce”