Ogłoszenie o naborze kandydatów na uczestników warsztatów w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce

W Centrum będą działać następujące warsztaty :

1) rękodzielniczo-rzemieślniczy                                       2) remontowo – porządkowy

Cel : zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Kto może uczestniczyć w zajęciach Centrum ?

Do udziału w Centrum zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Powiatu Brzozowskiego w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, które znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Co oferujemy?

W ramach Centrum proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie obejmujące:

ü  reintegrację zawodową w warsztatach : remontowo-porządkowym, rzemieślniczo-rękodzielniczym oraz praktyki w zakładach pracy,

ü  indywidualne i grupowe poradnictwo : doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz innych specjalistów.

 

Dlaczego warto skorzystać z oferty Powiatowego Centrum Integracji Społecznej?

Uczestnikowi Centrum w trakcie 12-miesięcy zapewniamy :

ü  ubezpieczenie emerytalno-rentowe,

ü  nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,

ü  szkolenie w dziedzinie bhp,

ü  przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich,

ü  odzież roboczą i obuwie robocze,

ü  ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,

ü  świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych 11 miesiącach).

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Centrum zapraszamy do zgłaszania się do Starostwa Powiatowego w Brzozowie (ul. A. Krajowej 1) lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie (ul. 3 Maja 51) tel. 13 43 426 45

        Chcesz zdobyć nowy zawód, doświadczenie……to  miejsce jest właśnie DLA CIEBIE !