Informacja dotycząca świadczenia „Dobry start” (300+)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, iż wszelka korespondencja przekazywana drogą elektroniczną, a dotycząca świadczenia „Dobry start” (300+) wysyłana będzie z adresu sr@mops-brzozow.pl. Wiadomości przesyłane z innego adresu należy ignorować.