Informacja dotycząca świadczenia „Dobry start” (300+) i „Rodzina 500+”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, iż wszelka korespondencja przekazywana drogą elektroniczną, a dotycząca świadczenia „Dobry start” (300+) i „Rodzina 500+”  wysyłana będzie z adresu sr@mops-brzozow.pl. Wiadomości przesyłane z innego adresu należy ignorować. Ponadto prosimy o podawanie prawidłowego adresu e-mail w składanych wnioskach.