Informacja dotycząca PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie dystrybuuje żywność dla osób skierowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, który jest współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM, POROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020

Z uwagi na stan epidemiczny istnieje możliwość wydłużenia czasu wydawania żywności, powiadomień telefonicznych lub sms oraz zaangażowania i udziału służb w dowozie żywności do osób potrzebujących (osób starszych, niepełnosprawnych).

 

Informacja dotycząca aplikacji „Twój parasol”

W celu uzyskania wsparcia i niezbędnych informacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie została uruchomiona bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol” ( https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.

Infolinia MOPS Brzozów

Dyżur w godzinach 7.30 -19.00 pod numerem telefonu 667 947 236

Wszystkie niezbędne informacje  dla osób które potrzebują  pomocy, zwłaszcza osoby starsze samotne i niepełnosprawne można zgłaszać pod numerem 667 947 236  lub e-mail: mops@mops-brzozow.pl

Pomoc psychologiczna będzie udzielana pod numer telefonu 13 4342045 (PCPR Brzozów).

http://brzozow.pl/index.php/2020/03/23/bezplatna-pomoc-psychologiczna-w-gminie-brzozow/

Informacja dla osób, które wróciły z zagranicy od 15.03.2020r.

* Osoby powracające:

Warunki kwarantanny dla tych osób: Kwarantanna

W dniu 17.03.2020r. zostanie zamieszczony wzór wniosku o wydanie zaświadczeń potwierdzających przekroczenie granicy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia – POBIERZ

* Domownicy:

Po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym przez Inspekcję Sanitarną osoby te NIE SĄ OBJĘTE kwarantanną j/w, lecz nadzorem epidemiologicznym (informacje zostają przekazane tym osobom przez Inspekcję Sanitarną).

 

KOMUNIKAT

 

INFORMACJE W SPRAWIE KORONAWIRUSA:

W godzinach 7.30-15.05 siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

134341458

134341452

134911261

134341459

a po 15.05 telefon alarmowy: 

576 605 550.
Więcej „Informacja dla osób, które wróciły z zagranicy od 15.03.2020r.”

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną
i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową
– FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI
-POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
– POLSKI CZERWONY KRZYŻ
-CARITAS
-STOWARZYSZENIE ODRA- NIEMEN
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.
Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt