Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.
Więcej „Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy”

Informacje o projekcie unijnym „Drogowskaz”

Rzeszów, dn. 07.06.2017 r.

Europejski Dom Spotkań
Fundacja Nowy Staw
ul. Kopernika 1/52
35-959 Rzeszów

 

Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych biernych zawodowo lub bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy z III profilem pomocy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) jeden z powiatów: przemyski ziemski, bieszczadzki, brzozowski, leski, doświadczających wielokrotnego wykluczenia z powodu co najmniej dwóch z kategorii: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osoby niesamodzielne, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem społ. z dostępu do mieszkań, osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ust. z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Więcej „Informacje o projekcie unijnym „Drogowskaz””

Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Więcej „Zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł”

Pomoc dla osób potrzebujących wsparcia

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

> Wykaz placówek udzielających wsparcia

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

Kierowanie:
Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują zatrzymane osoby:
1. W ciągu dnia
– do schronisk, noclegowni lub jadłodajni prowadzonych przez samorządy i organizacje pozarządowe w tym Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Caritas
– do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej
– do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego
2. W godzinach wieczornych i nocnych
– jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych. Więcej „Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim”

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2016/2017

Szanowni Państwo, Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie informuje, iż w związku w kończącym się 31.10.2016 r. okresem zasiłkowym można zgłaszać się w tut. Ośrodku przy ul. Armii Krajowej 2 (III piętro) w pok. 1 i 2, celem wybrania dokumentów na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.