Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci

„Szanuj mnie, żebym szanował innych.
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać.
Słuchaj, żebym umiał słuchać.
Nie bij, żebym nie bił innych.
Nie poniżaj, żebym nie poniżał innych.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać.
Nie wyśmiewaj, żebym nie wyśmiewał innych.
Nie obrażaj.
Nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiał kochać.
Pamiętaj!!! Uczę się życia od Ciebie”

W dniu 28 listopada 2018 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Brzozowie był organizatorem szkolenia pod nazwą: „Analiza i interwencja wobec zjawiska przemocy względem dzieci”, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie.
Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Kowalczyk – psycholog, trener, profilaktyk, certyfikowany coach ICF, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc, uzależnienia) i umiejętności społecznych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji: członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni i asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Kierownik Zespołu Świetlic Środowiskowych, kurator sądowy, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
Prowadzący poruszył istotne kwestie związane ze zjawiskiem przemocy względem dzieci: przedstawił portret psychologiczny dziecka krzywdzonego, rodzaje oraz skutki i konsekwencje stosowania przemocy wobec dziecka, szczególny nacisk kładąc na przemoc seksualną. Wyjaśnił jak postępować z dziećmi, jak z nimi rozmawiać, jakie tematy poruszać a czego unikać, by zminimalizować następstwa bycia ofiarą. W trakcie szkolenia omówione zostały sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskie Karty, takie jak: młodociany sprawca przemocy czy dziecko jako „karta przetargowa” w postępowaniu rozwodowym rodziców.
Szkolenie usystematyzowało i pogłębiło wiedzę uczestników na temat zjawiska przemocy wobec dziecka oraz w zakresie skutecznego reagowania i pomagania dzieciom w sytuacji krzywdzenia.

tekst: Katarzyna Szkirut-Szczęch